1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall
  2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav
  3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen)
  4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback
  5. LAG prioriterar
  6. Jordbruksverket tar formellt beslut

 

När får jag besked?

Leaderkontoret kontaktar dig så snart prioriteringsbeslut fattats. Mellan komplett ansökan och beslutande LAG-möte förlöper i regel 2-3 månader. Tänk på att det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket efteråt.

 

Ansökningsrundor under 2019

Runda 1: Ansök senast 23/1, AU behandlar ärendet den 7/2, Presentation för LAG tidigast den 28/2,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 2: Ansök senast 21/3 , AU behandlar ärendet den 4/4, Presentation för LAG tidigast den 25/4,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 3: Ansök senast 9/5, AU behandlar ärendet den 23/5, Presentation för LAG tidigast den 13/6,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 4: Ansök senast 14/8, AU behandlar ärendet den 22/8, Presentation för LAG tidigast den 12/9,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 5: Ansök senast 3/10, AU behandlar ärendet den 17/10, Presentation för LAG tidigast den 7/11,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 6: Ansök senast 8/11, AU behandlar ärendet den 21/11, Presentation för LAG tidigast den 12/12,
LAG prioriterar samma datum.