Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden. Detta genom att skapa säljbar höghöjdsaktivitet där besökarna genom storytelling och interaktion får uppleva och fysiskt känna hur det var och är att arbeta på hög höjd.

Ur ett ovanifrån och autentiskt perspektiv med fysisk utmaning får besökaren ta del av historien om Grimeton Radiostation. Inom området önskar projektet även ta fram ytterligare produkter vilka bygger på platsens och arbetarnas mathistoria.

 

 

 

 

 

FAKTA 

Kommun: Varberg
Projektägare: Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Total omfattning: 1 676 933 SEK, varav:
703 500 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
346 500 SEK övrig finansiering från LAG

626 933 SEK i egen privat finansiering

Privat medfinansiering: 1 020 513 SEK (ideell tid)