Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden. Detta genom att skapa säljbar höghöjdsaktivitet där besökarna genom storytelling och interaktion får uppleva och fysiskt känna hur det var och är att arbeta på hög höjd.

Vad handlar projektet om?

Projektet syftade till att i samverkan med lokalsamhället utveckla ett nytt och efterfrågat produktområde på Världsarvet Grimeton Radiostation med edutainment som metod – utbildning (education) och upplevelse (entertainment). Det genomfördes genom tillgängliggörandet av ett av radiostationens sex 127 m höga antenntorn och berättandet om arbetarnas historia. Utöver ett ovanifrån och autentiskt perspektiv med fysisk utmaning genom klättring i antenntornet, berättades även om arbetarnas mathistoria genom nya produkter i kaféet och butiken.

FAKTA 

Kommun: Varberg
Projektägare: Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Total omfattning: 1 561 026 SEK, varav:
650 061 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
322 550 SEK övrig finansiering från LAG

388 415 SEK i egen privat finansiering

Övrig privat finansiering:  200 000 SEK

Hur har projektet genomförts?

Projektet påbörjades genom att genomföra ett flertal omvärldsanalyser. För att få information om tillvägagångssätt, personal, säkerhet, prismodeller, säljkanaler med mera. Dessa har genomförts genom kontakt med exempelvis Motala Radiostation, Ästad Vingård, Kungsbygget, Little Rock Lake och Live it.

Sedan har det installerat och utvärderat säkerhetsanordning och fallskyddsutrustning i och under antenntorn 1 för att upprätta en säker besöksmiljö. Det har också tagits fram dokumentation kring arbetsrutiner och säkerhet. Då upplevelsen genomförts i en del av byggnadsminnet har det under projekttiden varit av största vikt att genom dokumentation och uppföljning utreda hur stort slitaget av aktiviteten blir för att kunna bedöma den framtida kapacitetsnivån.

Tillsammans med referensgrupper har de skapat, paketerat och utvärderat två nya guidade visningar, Klätterskiftet och Räddningsskiftet, under den första respektive andra säsongen. Vilket inkluderar att utveckla, testa och justera guidemanus för att ge upplevelsen mer tyngd (education) och inte bara bli en rolig grej (entertainment). Avslutningsvis har de även upprättat och utvecklat hanteringen kring besöksmottagning – allt från bokning, säkerhetsgenomgång, utvärdering och ”efter-besöket”-kontakt med film alternativt bildbevis.

Vilka resultat har projektet skapat?

Under projekttiden har ca 300 personer (inkl. leverantörer, testpersoner, press) fått uppleva och lära sig mer om världsarvet från ovan, merparten från 127 meters höjd. Produkten Klätterskiftet ingår idag i basutbudet för Grimeton Radiostation.

Sedan har även nya produkter på marknivå tagits fram. Unikabox med historia och arbetarfika, signumfika i form av radiokaka och kondensatorkaka, termosmugg samt digitalt och fysiskt presentkort baserat på produktområdet finns idag tillgängliga i kafé och butik.

 

_DSC9779 (1)
20230615142105 (1)