Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

Halmstad City Airport kämpar som många andra sekundära flygplatser för sin överlevnad och det är oerhört viktigt för hela landet att ha tillgång till flyg och tåg, ett nätverk skulle kunna vara till nytta.

I Europa finns ett internationellt projekt där det handlar om att bygga upp ett nätverk för sekundära flygplatser. Syftet med projektet "Nätverk för flygplatser förstudie" är att ta reda på om detta är något som Halland kan vara delaktiga i.

Ett LEADER-område i Estland bjuder in till startkonferens där Lokalt Ledd Utveckling Halland genom projektet ska delta tillsammans med representanter från Halmstad City Airport. Efter konferensen ska ett uppföljningsmöte ske för att besluta om genomförandet av ett samarbetsprojektet ska bli aktuellt.

FAKTA

Kommun: Halmstad

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland  

Total omfattning: 49 500 SEK, varav: 33 165 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 16 335 SEK övrig finansiering från LAG