Vad handlar projektet om?

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

Halmstad City Airport kämpar som många andra sekundära flygplatser för sin överlevnad och det är oerhört viktigt för hela landet att ha tillgång till flyg och tåg, ett nätverk skulle kunna vara till nytta.

FAKTA

Kommun: Halmstad

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland  

Total omfattning: 49 500 SEK,varav:
33 165 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
16 335 SEK övrig finansiering från LAG

Hur har projektet genomförts?

Tre personer har deltagit på en förberedande konferens i Tartu med deltagare från Finland, Estland, Italien och Slovenien. Deltagarna var verksamhetsledare och en ledamot från LLUH, samt VD för Halmstad City Airport. Därefter har vi haft uppföljningsmöte i Halmstad kommun med kommunråd och LLUHs styrelse, och beslutat att vi går vidare ett steg, för att få reda på mer. Vi hade ytterligare ett uppföljningsmöte med Region Hallands besöksnäringschef, Halmstad näringslivschef, Halmstads kommunråd, Halmstad City Airport VD och ordförande, High Five - Inkubator i Halmstad, samt representant från Högskolan i Halmstad, där det bestämdes att det är relevant att delta på konferensen i Matera också. På uppstartskonferensen i Matera deltog Halmstad City Airport VD och ordförande, samt verksamhetsledare från Lokalt Ledd Utveckling Halland. Därefter beslutades att avsluta engagemanget i frågan.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har gett uppfattningen att detta inte är något Halland ska delta i.