Mysteriet i Svartrå

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten. Detta ska ske genom att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt.

Projektet kommer att engagera eldsjälar, förstärka andan i bygden och skapa en ny mötesplats. Historien som utgör teaterstycket har sin grund i boken Skyddsvakten som är skriven av Ingemar Johansson och utspelar sig på orten med omnejd där teatern uppförs.

 

Fakta
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd

Total omfattning: 1053 033 SEK, varav:
268 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

132 000 SEK övrig finansiering från LAG

150 000 SEK i övrig privat finansiering
503 033 SEK i egen privat finansiering

Privat medfinansiering: 1 020 513 SEK (ideell tid och ideella resurser)

 

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved