Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten. Detta ska ske genom att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt.

Vad handlar projektet om?

Okome Köinge hade en vision - att innovativ kultur stärker landsbygden på nya sätt. 
De ville tillvarata samhällets egna möjligheter till ökad näringsverksamhet i ett landsbygdsområde med närliggande stark besöksnäring genom att stärka förmågan till otraditionell hållbar samverkan mellan branscher och organisationer.

De hade ett syfte- att öka bygdens genomförandeförmåga av en ny typ av arrangemang för att skapa beständig förmåga att stärka sin egen livsplats med arbetstillfällen, utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt. Nya typer av arrangemang möter utmaningen att generationsväxla och genom det bevara den starka traditionen med aktiva bygdeföreningar.

FAKTA
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd

Total omfattning: 1053 033 SEK, varav:
268 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

132 000 SEK övrig finansiering från LAG

150 000 SEK i övrig privat finansiering
503 033 SEK i egen privat finansiering

Privat medfinansiering: 1 020 513 SEK (ideell tid och ideella resurser)

Hur har projektet genomförts?

Utifrån en idé om att testa en ny sammanhållande kulturell aktivitet i samverkan mellan föreningsliv, småföretag och turistnäringen i en bygdegård på landsbygden, genomfördes Mysteriet i Svartrå. Konkret planerades, marknadsfördes och genomfördes 16 teaterföreställningar baserade på en lokal författares böcker, en lokal regissörs dramatisering och med professionella skådespelare kända från bland annat TV. Själva föreställningskvällarna genomfördes på plats i Okome bygdegård av lokala föreningslivet. Lokala leverantörer anlitades för såväl, marknadsföring, rekvisita, olika leveranser som teknisk kompetens för scenen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Konkreta resultat - lokalområdets egna ideella förmåga har tillvaratagits fullt ut genom samverkan mellan olika typer av föreningar. Dessutom har de lokala företagen samverkat med föreningslivet och olika lokala branscher har mötts. Genomförandeförmåga och självförtroendet har stärkts i området. Samarbetet mellan föreningsliv, teater och turistnäringen har blivit en ny typ av aktiviteter och samarbetsyta.