Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland. Fibernätet som genomkorsar Sverige är en infrastruktur som kan underlätta livet i allmänhet på landsbygden och förbättra kulturutbudet och utbildning utanför tätorten. Har en kommun eller region kontroll över det lokala nätet och ställer dessa till förfogande för byalag och kommersiella leverantörer- kan nätet också användas till samhällsnytta.

 

En utbyggd digital infrastruktur förbättrar den småskaliga infrastrukturen på landsbygden, investerar i lokaler, behåller servicen och genom kultur och utbildning på distans skapas attraktiva områden. Inom projektet kommer bygdegårdar aktiveras som lokalhållare och riksteaterföreningarna som arrangörer.

 

Syftet med projektet är att fler Hallänningar ska få tillgång till mer kulturutbud, fler scenkonstföreställningar, och att de ska kunna delta på distans på olika kulturevenemang, konferenser, utbildningar och så vidare som sker ute i landet. Syftet är också att fortsätta arbeta med det mervärde och de utvecklingsmöjligheter som en digitalisering i allmänhet ger till ett samhälle.

 

Med fiberuppkoppling och samordning kan landsbygden bli levande och människor få en bättre fungerande vardag genom kulturrum, lärorum, scenrum, mötesrum, cirkelrum och hälsorum. Att skapa tillgänglighet på distans när det gäller kultur gör att hela Sverige kan få tillgång till kultur från Sverige, Norden och internationellt var som helst i Sverige.

 

För att kulturen och scenkonsten ska ha ett fullt värde är förutsättningen att det finns en interaktiv lösning. Att inte bara scenen förs till publiken utan att även publiken förs till scenen och publiken till publiken. Meningen är att skapa en scenupplevelse som liknar den som den när föreställning och publik är på samma plats. Denna interaktiva teknik kan sedan, med en samordnad satsning där de olika näten kommer överens om en strategi, skapa en plattform som skulle göra Halland unikt.

 

 


Fakta

Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Riksteatern Halland

Total omfattning: 1 499 765 SEK, varav:

1 004 843 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

494 922 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 990 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)