Vad handlar projektet om?

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland. Fibernätet som genomkorsar Sverige är en infrastruktur som kan underlätta livet i allmänhet på landsbygden och förbättra kulturutbudet och utbildning utanför tätorten. Har en kommun eller region kontroll över det lokala nätet och ställer dessa till förfogande för byalag och kommersiella leverantörer- kan nätet också användas till samhällsnytta.

Hur har projektet genomförts och vilka resultat har projektet skapat?

Teknisk plattform
  • Upphandlat ett turnékitt (biografteknik) som kan turnera i Halland och ta emot överföring via fiber
  • Turnering av den tekniska utrustningen – socialt företag Knopster i Falkenberg kring digitala arrangemang i Halland.
  • Teknisk utbildning för socialt företag.
Bredband, fiber och infrastruktur
  • Aktivera samverkan mellan Hallands Bygdegårdar, andra lokalhållare, kommunernas bredbandssatsning, fiberutveckling och Region Halland IP only.
  • Säkra förbindelsen mellan de avsändare och mottagare som vi beslutar att arbeta med. Vi når många platser med IP- Onlys Medianoder, vissa nås via nätägare NetAtOnce i Växjö och akademinätet Sunet och nordiska nätet NCDP.
Evenemang, arrangörer
  • Scenkonstföreställningar som visar 1: 1 överföring
  • Folkets Hus och Parker samverkan kring tv produktioner som Metropolitan till bygdegårdar/andra lokaler på landet
  • Evenemang i samverkan med Sv Radio
  • Scenkonstföreställningar
Fakta Ska genomföras i hela Halland Projektägare: Riksteatern Halland Total omfattning: 1 499 765 SEK, varav: 1 004 843 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel) 494 922 SEK övrig finansiering från LAG Privat medfinansiering: 990 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)