Projektet vill utveckla biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering och hitta former för hur omvärlden kan intressera sig mer för pollinering, bin och ekosystemtjänster.

 

Projektet bidrar till ”Hållbar tillväxt”, samtidigt som det har en stark lokal förankring och nätverk. Detta möjliggör efterfrågad kompetensutveckling för att stärka individers möjlighet till utveckling och främjandet av affärsutveckling genom samverkan. Samtidigt syftar projektets kompetensutveckling till att få företag att öka sina intäkter och få ett mer lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion och förädling.

 

Information om projektet och dess resultat kommer att spridas genom kunskapsseminarium och forskningsresultatet genom Högskola och biodlarnas Riksförbund. Kommunikation på sociala forum kommer att ske fortlöpande under projekttiden.

 

Fakta
Kommun: Halmstad

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Total omfattning: 1 400 980 SEK, varav:

938 657  SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
462 323 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 610 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)