Ekonomi och Arbetsledning i landsbygsföretaget

Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

Största delen ägnas åt företagsekonomi i vilket vi inkluderar redovisning, kalkylering, budget och affärsplan. Dessutom behandlas ämnen såsom juridik, fastighetsfrågor, arbetsledning, arbetsplanering, finansiering och framtidsfrågor.

Målgruppen för utbildningen är unga och nyetablerade företagare på landsbygden i Halland. Projektet vänder även till etablerade företagare som upplever ett utbildningsbehov inom företagsekonomi, affärsjuridik, marknadsföring, arbetsledning samt framtidsfrågor. Kursen riktar sig även till anställda i dessa företag.

Alla landsbygdsbor som på ett eller annat sätt får ta del av kursdeltagarnas innovationer. Kursen är tänkt att gå över tio veckor med 20 timmar per vecka, totalt 200 timmar.

 

Syftet med projektet är att bidra till bärkraftiga, växande företag på den halländska landsbygden. Vi vänder oss till såväl redan etablerade som nystartare. Företagsamhet på landsbygden är en förutsättning för en levande landsbygd med en bra befolkningsutveckling och bibehållen service tex. skola, vård/ omsorg, idrott, affär.

 

Fakta
Kommun: Varbergs kommun
Projektägare: Region Halland

Total omfattning: 1 071 391 SEK, varav:
439 112 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
216 279 SEK övrig finansering från LAG

Privat medfinansiering: 416 000 SEK (ideell tid)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved