Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

Vad handlar projektet om?

Syftet med projektet är att bidra till bärkraftiga, växande företag på den halländska landsbygden genom utbildning inom ekonomi och arbetsledning med betoning på unga och nystartade, men även redan etablerade företagare. Företagsledare med större kunskap inom företagsekonomi och arbetsledning har större möjligheter att driva växande, utvecklande och bärkraftiga ‘’gröna företag’’, vilket även bidrar till att hålla landsbygden öppen och levande. Det ger människor möjlighet att kunna leva och bo utanför staden med bibehållen service och tjäna sin inkomst på landsbygden.

 

FAKTA

Kommun: Varbergs kommun

Projektägare: Region Halland

Total omfattning: 610 617 SEK

EU-medel samt statliga medel:135 464 SEK 
120 403 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 354 750 SEK 

Hur har projektet genomförts?

Munkagårdsgymnasiet har tillsammans med externa aktörer från näringslivet genomfört tio-veckors-kursen Ekonomi och arbetsledning i landsbygdsföretag, tre gånger under perioden 2016 - 2019.

Varje kurs har varit uppdelad i fem delar varav företagsekonomi har varit den tongivande delen. Totalt har varje kurstillfälle varit 200 timmar varav företagsekonomi har haft ett innehåll på 140 timmar, arbetsledning och arbetsplanering 20 timmar, juridik 15 timmar, marknadsföring 15 timmar samt politik och hållbar utveckling 10 timmar.

För genomförandet av projektet har det krävts ett gediget planeringsarbete för att koordinera föreläsare med spetskompetens inom den givna tidsramen, schemaläggning, intagningsförfarande av deltagarna till varje kurs, planering samt administrativt och ekonomiskt arbete under kursens genomförande.

Med hjälp av det finansiella stöder har kostnader för marknadsföring, föreläsare, samordning och efterarbete kunnat täckas, vilket i sin tur har lett till låga kursavgifter för den enskilde deltagaren.

Vilka resultat har projektet skapat?

Utbildningen har varit väl ansedd och erkänd av näringslivet såsom LRF, LRF-konsult, VÄXA, företagare och anställda. Deltagarna som har genomfört kursen besitter idag betydligt större kunskaper inom ekonomi och arbetsledning samt har tillgång till ett betydligt större nätverk, vilket kommer hjälpa dem till att ta välgrundade beslut i deras framtida företagande. På så vis kan företagandet bli lönsammare samt bidra till expansion med ökat behov av arbetskraft på landsbygden.