Projektet Västerhavsveckan är en årligen återkommande temavecka som under 2017 sker mellan 5-13 augusti. Veckan arrangeras av Västra Götalandsregionen tillsammans med LLUH.

2017 bidrar LLUH med medel för att hitta fler aktörer som vill medverka med aktiviteter under Västerhavsveckan i Halland. Syftet med temaveckan är att öka kunskapen om Västerhavets miljö. Genom att arrangörer bidrar med olika havsnära aktiviteter, kan vi öka förståelsen för vikten av att vi tar hand om vår havsmiljö. Vikten av den biologiska mångfalden samt problemet med nedskräpning av havet är några av de fokusområden som uppmärksammas på Västerhavsveckan 2017.

 

De aktiviteter som finns att uppleva under Västerhavsveckan finns på Västerhavsveckans hemsida: www.vasterhavsveckan.se. Det är en mängd olika aktiviteter från Strömstad till Kullaberg där besökaren kan prova på snorkling, lyssna till olika föreläsningar, uppleva naturvandringar eller besöka Naturum och museer och mycket mer.

 

Sammanlagt bidrar över nittio arrangörer med hundratals aktiviteter, alla med syftet att allmänheten ska få upp ögonen för Västerhavets fantastiska kust och sprida kunskap om ett hållbart nyttjande av kusten. Havet och dess miljö står idag inför stor påverkan. Det är därför viktigt att upplysa och informera om effekterna, och hur man kan förhindra en negativ påverkan på havsmiljön.

 

Lokalt Ledd Utveckling Hallands aktivitet under veckan:
Invigning av Västerhavsveckan i Hallands län, i samarbete med Naturum Getterön.

Invigningen 2017 arrangeras den 5:e augusti på Naturum Getterön, invigningstalare är Tore Holmefalk, ordförande i LLUH. Det informeras om de aktiviteter som finns att  besöka under Västerhavsveckan och besökarna får möjlighet att följa med Naturums naturvägledare på en vandring. Här får besökarna lära sig hur den stora variationen av fåglarnas bytesdjur i havet möjliggör en rik mångfald av fåglar på Getterön.

 

 

 

Fakta
Kommun: Samtliga kommuner utmed Hallands kust
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland
Total omfattning: 100 000 SEK, varav:
67 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
33 000 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 110 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)