Projektet Västerhavsveckan är en årligen återkommande temavecka. Veckan arrangeras av Västra Götalandsregionen tillsammans med LLUH.

Vad handlar projektet om?

Västerhavsveckan är ett initiativ av miljönämnden i Västra Götalandsregionen för att uppmärksamma och öka kunskapen om havsmiljön i Västerhavet. Projektet Västerhavsveckan - Uppstart Halland vill se till att Västerhavsveckan även sträcker sig utmed Hallands kust.

Projektet syftar till att stärka och utveckla nya kontakter mellan olika marina aktörer, näringsliv och organisationer, som i förlängningen kan leda till ett starkare arbete för ett hållbart nyttjande av havets resurser.


Fakta

Kommun: Samtliga kommuner utmed Hallands kust

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Projektstöd: 100 004 SEK

EU-medel samt statliga medel: 67 000 SEK 
Övrig medfinansiering från LAG: 33 000 SEK 

Privat medfinansiering: 110 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)

Hur har projektet genomförts?

Projektledaren har sökt upp verksamheter i de olika fiskelägena och kustsamhällen som finns längs den halländska kusten för eventuellt samarbete under Västerhavsveckan. Sedan har projektet givit rådgivning till de medverkande aktörerna om vilka aktiviteter som skulle kunna passa under Västerhavsveckan.

För att sprida information om Västerhavsveckan har projektet tagit fram individuellt marknadsföringsmaterial per aktivitet anpassat till Västerhavsveckan. Vidare har projektledare deltagit under hela Västerhavsveckan och besökt aktiviteterna under veckan.

Vilka resultat har projektet skapat?

Under Västerhavsveckan i halland deltog ett 18-tal nya aktörer. Enligt utvärderingen av Västerhavsveckan - Uppstart Halland vill de flesta aktörer gärna medverka under kommande Västerhavsveckor. Västerhavsveckan resulterade även i att nya kontakter knöts mellan de deltagande aktörerna. Projektet skapade även en heltidsanställning som bland annat kommer att ta hand om kommande Västerhavsveckor.