Uppdatering av fisketillsyn i sjön Bolmen

Bolmens fiskevårdsområde avser att förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen.

Detta skall ske genom utbildning av befintliga och nya tillsynsmän, fiskekortsförsäljare och styrelsemedlemmar med avseende på fiskeregler och tjänstemänens befogenheter. En god tillsyn och god kunskap hos andra befattningshavare upplevs som en förbättring av kvaliteten för de fiskande som följer regelverk och som väljer att köpa fiskekort. Projektet förväntas bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands mål inom insatsområdet, främst genom kvalitetshöjning och kan innebära att fler besökare och turister väljer turistfiske i Bolmen.

Projektet är nytänkande och kan innebära mycket goda resultat inte bara i sjön Bolmen utan i hela landet. Därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja projektet Fisketillsyn i sjön Bolmen.

Projektet genomförs för att öka kvaliteten i sjön Bolmen. Men även för att respekten från allmänheten för vattnet och fiskresursen skall vara hög och att fisket ska ha en hög kvalitet genom att ägarna visar omvårdnad. Sportfisket skall kunna känna att man tillhör en kategori som köper sin fiskerätt och följer gällande regler samtidigt som man slipper umgänge med svartfiske.

Resultatet kommer att presenteras till Fiskevattenägarna samt samanställas på projektets hemsida.
Svenska Insjöfiskarena Centralförbund

Fakta
Kommun: Hylte
Projektägare: Per Berglund
Total omfattning: 95 000 SEK, varav:
63 650 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
31 350 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 20 000 SEK (Ideell tid)

Foto: By Eddie001 via Wikimedia Commons

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved