Bolmens fiskevårdsområde avser att förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen.

Vad handlar projektet om?

Bolmens fiskevårdsområde avser att förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen i hela landet. Därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja projektet Fisketillsyn i sjön Bolmen. Projektet är nytänkande och kan innebära mycket goda resultat, inte bara i sjön Bolmen ut.


Fakta

Kommun: Hylte

Projektägare: Per Berglund

Projektstöd: 95 000 SEK

EU-medel samt statliga medel:63 650 SEK 
31 350 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 20 000 SEK (Ideell tid)

Foto: Eddie001 via Wikimedia Commons

Hur har projektet genomförts?

Det ska ske genom utbildning av befintliga och nya tillsynsmän, fiskekortsförsäljare och styrelsemedlemmar med avseende på fiskeregler och tjänstemännens befogenheter. En god tillsyn och god kunskap hos andra befattningshavare upplevs som en förbättring av kvaliteten för de fiskande som följer regelverk och som väljer att köpa fiskekort. Projektet förväntas bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands mål inom insatsområdet, främst genom kvalitetshöjning och kan innebära att fler besökare och turister väljer turistfiske i Bolmen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektets resultat har varit mycket goda för fisketillsynen i sjön Bolmen. Projektet har lett till att tjuvfisket har minskat, vilket kan noteras utifrån en ökning med 20% av fiskekortsintäkterna. Den ökningen väntas fortsätta kommande år och kan användas för fiskevård i sjön Bolmen. Tillsynsmännen känner en ökad trygghet i sina kunskaper som utbildningen har givit dem, och hanterar situationer som uppstår med de fiskande mycket väl.