Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli. Detta är av stort intresse för såväl fiskare, forskare, myndigheter som för berörda kraftbolag. Det är också viktigt för många verksamheter runt Bolmen som skulle kunna ha ett betydligt större utbyte av både fiske och turism om fångsten av ål kunde öka.

FAKTA:
Kommun: Hylte
Projektägare: Bolmens fiskevårdsområdesförening
Total omfattning: 1 991 292 SEK

Privat medfinansiering: 601 292 SEK (Ideell tid/Ideella resurser)