Vad handlar projektet om?

Projektet syfte är att ta reda på varför det inte blir den produktion av fångad ål som önskas i Bolmen, trots stor årligt utsättning av ålyngel i sjön. Det är av stort intresse för såväl fiskare, forskare, myndigheter som för berörda kraftbolag. Det är också viktigt för många verksamheter runt Bolmen, som skulle kunna ha ett betydligt större utbyte av både fiske och turism om fångsten av ål kunde öka.

Hur har projektet genomförts?

Sveriges Lantbruksuniversitet har genomfört provfiske av ål under 2018 och 2019 på 16 platser i norra, södra västra och östra Bolmen. Cirka 240 ålar fångades. Dessa har analyserats med avseende på ålder, vikt, längd, sjukdomar och härkomst. Sveriges Lantbruksuniversitet har även elektroniskt märkt ca 1300 småålar som släpptes ut i Bolmen och som skall följas upp framledes när dessa fångas i fiskeredskap. Därefter har de samanställt en slutrapport. Bolmens Fiskevårdsområdesförening har satt ut 68 182 ålyngel samt bekostat utsättning av småålarna. De har även medverkat i informationsinhämtning samt administrerat projektet. 

Vilka resultat har projektet skapat?

Kortfattad summering är att det finns ett ganska stort ålbestånd i Bolmen, det vill säga att utsättning av karatäniserade ålyngel bör fortsätta. Dock växer ålen betydligt långsammare i Bolmen än i andra jämförbara sjöar. Sveriges Lantbruksuniversitet föreslår ett fortsätt arbete med undersökningar som djupare kan förklara orsakerna till detta.

FAKTA:
Kommun: Hylte
Projektägare: Bolmens fiskevårdsområdesförening
Total omfattning: 1 152 958 SEK