Digitalisering av WOWs OneGoal har beviljats stöd för att utveckla OneGoal i två delar. Den ena delen är att följa fler par i processen för att fortsätta testa och utveckla den. Den andra delen är att skapa ett digitalt bibliotek. När materialet finns digitalt kan fler personer ta del av det och materialet blir enklare att uppdatera samt ändra.

Bakgrund
WOWs OneGoal är en process som ska göra det enklare för icke arbetande invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Processen börjar med att två personer paras ihop och följer 7 stycken steg tillsammans. Paret består av en agent (etablerad Svensk) och en kandidat (invandrarkvinna). Målet är att kandidaten ska få ett arbete eller påbörja en utbildning som leder till ett arbete (till exempel yrkesutbildning). Framtagandet av processen är redan ett beviljat projekt hos Lokalt Ledd Utveckling Halland. Du kan läsa mer om det här.

Fakta
Kommun: Halmstad

Projektägare: Women On Wednesday

Totalt projektstöd: 1 379 052 SEK

EU-medel samt statlig medel: 923 965 SEK
Övrig finansiering från LAG: 455 087 SEK

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser:
413 715 (23,08%)

Mål på lång och kort sikt
Målet med projektet är att skapa ett öppet och mer tolerant samhälle. Ett samhälle där varje individs potential tas till vara på. Det handlar både om att förbättra integrationen och öka engagemanget bland invandrare, svenskar samt företag. Digitaliseringen av WOWs OneGoal skapar möjligheter för att hjälpa nyanlända kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, inte bara i Halland utan förhoppningsvis i hela landet.