Mikrofond Halland fungerar som en katalysator för finansiering inom den sociala ekonomin, liksom kunskapsförmedlare och vägledare i finansiella frågor. Mikrofond Hallands stöd och hjälp kring utveckling av bättre ekonomiska underlag och ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten, tillsammans med kreditgarantier gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker, eller annan finansiering.

 

Genom samarbete med en bredd av externa aktörer hjälper de verksamheter att nå fram till finansieringslösningar. De som vänder sig till Mikrofond Halland behöver ofta hjälp vid start av ny verksamhet eller verksamhetsutveckling där mötet gör att man får kännedom om möjligheten att söka garanti och alternativa vägar till finansiering. De får också hjälp att identifiera resurser och lösningar som gör att man inte alltid behöver garanti för ett banklån.

 

Samarbetet med Coompanion Halland som företagsrådgivare och den breda representationen i Mikrofond Hallands styrelse, från aktörer inom social ekonomi, finansiering och företagsrådgivning i hela regionen, ger en nära kunskap och förståelse för målgruppen föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund m.fl. 

17523410-S9qF4

Mikrofonden Halland är en ekonomisk förening med lokala ägare, där Lokalt Ledd Utveckling Halland är en av samarbetsparterna och har representant med i styrelsen.

Mer information och de tjänster som erbjuds hittar ni på

www.mikrofondenhalland.se