Mötesplats: Strömma Farmlodge Tvååker 

Tid: 09:00-16:00 (fika från 8:30)

Anmälan görs här, senast 11/6. 

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Presentation nyanställda

5 Nästa programperiod – strategi framöver

6 Föregående mötes protokoll

a) AU 2018-05-24
b) LAG 2018-04-19

7 Ekonomisk rapport

Resultat januari – mars

8 Projektläge

a) Budgetfördelning, insatsområden
b) Indikatorer
c) Handläggningsstatus

 9 Förslag till omfördelning av budget

a) 20180613 Omfördelning av budget

10 Anmälan av jäv

11 Projektansökningar

Underlag:
– 5 frågor vid presentation av projektidé_feedback från LAG
(gör gärna anteckningar enligt denna inför presentationerna.)
– strategin
– Urvalskriterier

Projekt för presentation och beslut:

a) 2018-1392 Smaka på Tvååker
(Entreprenörskap och innovation – Landsbygdsfonden)
Steg 2
Budget
– Aktivitetsplan
Utgifts- och finansieringsplan
– Beslutsbilaga till LAG protokoll Smaka på Tvååker
– Urvalskriterier 

b) 2018-656 Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020
(Sociala innovationer och Innovativa servicelösningar – Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budget
 Aktivitetsplan
Utgifts- och finansieringsplan
Beslutsbilaga till LAG protokoll Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020
– Urvalskriterier 

c) 2017-4344 Le Mat Falkenberg – turism genom arbetsintegrerat socialt företag (ASF)
(Besöksnäring – Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budget
– Aktivitetsplan
– Utgifts- och finansieringsplan
– Beslutsbilaga till LAG protokoll Le Mat
– Urvalskriterier 

d) 2018-1630 Friggebod i Frillesås
(Samhällsutveckling och byutveckling – Landsbygdsfonden)
– Steg 1
Steg2_Ansökan_Friggebod
Urvalskriterier

e) 2018-1787 Extreme Svc
(Entreprenörskap och innovation –  Regionalfonden)
– Steg 1
Steg2_Ansökan_Extreme_Svc
Urvalskriterier

f) 2018-1788 Ungdomsledarutbildning i Reykjavik
(Entreprenörskap och innovation –  Regionalfonden)
– Steg 1
Steg2_Ansökan_Ungdomsledarutbildning
Urvalskriterier

11 Internationellt samarbete
a) Partnersök Föreningsutvecklingsprojekt Finland-Sverige (3)
b) Save the date Portugal 26-28/9

12 Delrapporter från projekt

13 Slutrapporter från projekt

a) 2016-6044 Bevara Yrkesfisket i Halland
– Bevara Yrkesfisket i Halland – slutsatser och förslag efter förstudie
– Slutrapport LLUH

b) 2017-1843 Västerhavsveckan
-Västerhavsveckan – Slututbetalning

c) 2016-1466 Året i Sörby
– Slutrapport LLUH 

14 Projekt att avskriva

2017-3422 Årstads Aktivitetshus
Mail

15 Västerhavsveckan

16 Medlemskap i Mikrofonden

En inbjudan till medlemskap

17 Beslut om extrastämma för LLUH

18 Viktiga datum framöver

a) 15/10 KUMULUS studiebesök
b)  23-24/10 250 möjligheter

19 Övriga frågor

20 Nästa möte

21 Avslutning