Att driva projekt är roligt! Men det finns också en hel del att tänka på. Under fliken ”att ladda ner” finns de flesta underlag ni behöver.

Tänk särskilt på följande:

Loggor
Ni måste använda er av våra loggor under projektets gång.

Regelverk
Verksamhetskontoret har regelbundna utbildningar om regelverket, delta på dem. Efter varje nytt beslut kommer en regelverksutbildning att äga rum, så om ni vill är ni välkomna att delta igen.

Redovisningar
Alla projekt får utbetalt i efterhand. Tänk på att läsa ert beslut noga innan projektet startar. Ta del av de utbildningar verksamhetskontoret tillhandahåller.

Utvärdering

Vad händer efter projektets slut?