I EU har stödet till Leader och Lokalt Ledd Utveckling ständigt ökat. 2007-2013 blev Leader till en obligatorisk beståndsdel i alla länders landsbygdsprogram. Under pågående programperiod är det nya att kommissionen vill se flerfondslösningar genom Lokalt Ledd Utveckling lokalt. Vi är en del av lösningen och har idag fyra fonder att arbeta med! Idag finns det ca 2050 LAG i EU, med en total budget på 9,4 mrd €.

Bild1

Jordbruksverket är vår förvaltande myndighet och vår utbetalande myndighet. Sverige har skapat en nytänkande modell där samtliga fyra fonder har samma myndighet så att det blir smidigare för leaderområdena att arbeta med fler fonder. En väldigt spännande lösning som vi ska vara stolta över!