Projektet syftar till att lantbruksföretag gemensamt ska kunna bidra till att producera biogas.

Vad handlar projektet om?

Projektet vill ta fram ett underlag för att ansöka om miljötillstånd, skapande av resurser för projektkoordinering och marknadsanalys för en kommande biogasanläggning.

Tack vare den goda tillgången på gödsel i området är området väl anpassat för projektet. Genom rötning av gödsel kan lukt samt emissioner av ammoniak och metan från gödsellagring och gödselspridning minskat, samtidigt som förnybar energi produceras.

FAKTA
Kommun: Falkenberg

Projektägare: Vessige Biogas Ekonomisk förening

Total omfattning: 400 000 SEK, varav:

134 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
66 000 SEK övrig finansiering från LAG

200 000 SEK privat finansiering

Hur genomfördes projektet?

Projektet har tagit fram underlag till en ansökan om miljötillstånd i form av underlag till lokaliseringsutredning, till samråd, till teknisk utformning samt till en MKB. I projektet har det också ingått projektkoordinering samt en marknadsanalys.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet resulterade att de underlag som projektet tog fram ledde till en färdig ansökan om miljötillstånd 2019-07-01. Vidare fick projektet kontakt med fem potentiella gas-kunder/affärspartners.