Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att skapa en mötesplats där människor med ett gryende intresse för scenkonst ska få möta och nätverka med mer erfarna kulturarbetare och internationella samarbeten skall initieras. Stranden och dess närområden ska utvecklas till en plats där spontana kulturhändelser kan äga rum och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet och kön. Alla aktiviteter skall präglas av ett miljötänk och ett hållbarhetsperspektiv. Samarbeten finns med Mellbystrandsföreningen och Strandhotellet och dialog förs med Laholms Kommun. Under projektets gång skall andra samarbeten identifieras och initieras.

 

FAKTA

Kommun: Laholm

Projektägare: Kristina Sörling

Total omfattning: 860 680 SEK

EU-medel samt statliga medel: 544 496 SEK
268 184 SEK beviljad medfinansiering från LAG
Privat finanisering: 42 150 SEK
Privat finansiering intäkter: 5 850 SEK

Hur har projektet genomförts?

Genom workshop, träffar, seminarier och sceniska uppsättningar ska projektet skapa en trygg mötesplats där deltagarna kan mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenhet av att arbeta med kultur.

Olika föreställningar har satts upp där även de som aldrig tidigare arbetat med scenisk konst skall få möjlighet att arbeta tillsammans med såväl yrkesverksamma skådespelare som amatörskådespelare. Aktiviteterna ska fokusera på hela kedjan i en produktion, från manus och regi, kostym och smink, marknadsföring och försäljning till allt runt omkring själva uppträdandet

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har möjliggjort möten mellan människor med intresse av scenkonst, där ett flertal mötesplatser, både fysiska och digitala kommer fortleva även efter projektets slut. Med hjälp från lokala företag har projektet kommit att skapa Strandkalaset, som har blivit en årligen återkommande händelse där olika aktiviteter anordnas för deltagare.

Under projektets gång har Mötesplats Hökagården och Mötesplats Strandlyckan blivit två populära koncept. Under dessa träffar har deltagarna fått ägna sig åt aktiviteter såsom filmskapande, dans, teater, öppen scen och ansiktsmålning. Dessa träffar har varit mycket uppskattade, inte minst bland ensamkommande i Laholms kommun. Vidare är det tänk att bli en plats för unga, arbetslösa och personer med funktionsvariationer och det förs dialog med Laholms kommun kring ett framtida samarbete. Mellbystrandsförening har intresse för att Mötesplats Hökagården ska fortleva efter projektets gång. Strandteatern och Dovision kommer att fortsätta driva Mötesplats Strandlyckan i någon form under 2020.

Projektet har lett till skapandet av kulturfrukost som har blivit ett uppskattat tillfälle att diskutera kulturfrågor med kommunens kulturchef och utvecklaren av fria kulturutövare på Region Halland. Träffarna har skett i form av seminarium där deltagarna har tagit del av vad som sker inom kultursektorn på lokal, regional och nationell nivå. Laholms kommun ser gärna en fortsättning på kulturfrukostar och dessa har även lätt till den digitala mötesplatsen Kulturskapare Laholm, som finns tillgänglig på Facebook.