Vad handlar projektet om?

Projektet är inriktat på utvecklingen av Kilagården, som för närvarande är en ekologisk gård med KRAV-certifierade grönsaker som huvudprodukt. Syftet är att utöka verksamheten genom att starta ett enkelt café och en större gårdsbutik som erbjuder ett bredare utbud av lokala produkter och råvaror, inklusive lammkött, rapsolja, honung, ägg och kombucha. Gårdsbutiken kommer också att fungera som ett naturligt stopp för cyklister som följer Kattegattleden och ligger i direkt anslutning till gården.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att renovera en gammal ladugård till ett café och en gårdsbutik. Renoveringen inkluderade rivning av gammal stallinredning och halm, invändig och utvändig renovering av ladugården, installation av ny infiltration och avloppssystem samt iordningställande av innergården. Dessutom har samarbeten etablerats, bland annat med en blomodlare för självplock och buketter samt KRAV-certifierad försäljning av ägg och en jordgubbsodling med målet att erbjuda bokat självplock.

Vilka resultat har projektet skapat?

Resultaten av projektet har varit positiva och gynnsamma för Kilagården:

  • Omvandlingen av ladugården till café och gårdsbutik har ökat antalet besökare och utökat utbudet, vilket har lett till en ökning av omsättningen.
  • Besökarna har upplevt en enkel och inspirerande atmosfär samtidigt som de har fått ökad förståelse för ekologisk odling och lokala råvaror.
  • Projektet har resulterat i samarbeten med andra producenter och odlare, vilket har breddat sortimentet och attraherat fler kunder.
  • Gården har blivit ett naturligt stopp längs Kattegattleden och har lockat besökare med olika behov och intressen.
  • Projektets syfte är att erbjuda en upplevelse som främjar enkelhet, lokal mat och råvaror samt ökad förståelse för ekologisk odling. Det har också skapat en mötesplats för olika målgrupper.

Sammanfattningsvis har projektet framgångsrikt utökat Kilagårdens verksamhet och erbjudit en positiv och givande upplevelse för besökarna samtidigt som det har främjat lokal produktion och hållbarhet.

Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektstöd: 181 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 121 270 SEK
Övrig finansiering från LAG: 59 730 SEK