Honungskvalite

Med utbildning och informationsspridning har projektet som syfte att höja värdet och statusen på svensk honung. Genom att erbjuda tjänsterna pollenanalys och konsultation ska biodlare ges ökad kunskap om kvalitet, egenskaper och smak på sin honun. Detta ska leda till ökat värdet på produkten och möjliggöra för bättre prissättning. För att kunna erbjuda tjänsterna pollenanalys och konsultation krävs kompetensutveckling hos projektägare.

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som möjliggör kompetensutveckling avseende hur företag kan öka sina intäkter och få mer lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion och förädling, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Halmstad kommun

Projektstöd: 399 030 SEK

Varav. 199 515 beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

199 515 SEK övrig finansiering från LAG