Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger. Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling, minimeras vattenanvändningen och inget utsläpp av näring sker oövervakat. Man kan välja att koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av grönsaker i vatten) för att på detta sätt rena vattnet från näring. Detta kallas kretsloppsodling akvaponi när det sker i samspel med fiskodling, och kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt.

Vad handlar projektet om?

Syftet med projektet är att den nya tekniken ska bidra till att det produceras både mer hållbar och nyttig mat samtidigt som det genererar arbetstillfällen, både i staden men framförallt på landsbygden. Genom inspirationsföredrag följt av studiecirklar och mer ingående kursers kan kunskapsnivån höjas och därigenom ge möjlighet till uppstart av nya företag som genererar arbetstillfällen. För att det ska finnas en marknad för potentiellt nya odlare ska konsumenter, i detta fall privata restauranger samt offentliga kök, informeras om denna nya typ av odling och vilka produkter/fiskarter de kan tänkas servera i framtiden.

FAKTA

Kommun: ska genomföras i hela Halland
Projektägare: Föreningen Miljöresurs Linné

Total omfattning: 597 783 SEK, varav:
400 515 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
197 268 SEK övrig finansiering från LAG

Hur har projektet genomförts?

Genom projektet ska inspiration och informationsträffar kring denna nya näring anordnas tillsammans med lokala föreningar och organisationer. Detta är en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Att erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring. För att öka kunskapen i konsumentledet ska så kallade kökskurser anordnas där både privata restauranger och offentliga kök får utbildning i vad landbaserad fiskodling kan vara och hur de kan använda sig av dessa fiskar i sina respektive kök.

Vilka resultat har projektet skapat?


De deltog i Falkenbergs matdagar 2019 med ett eget stånd där de prata om landbaserad fisk och bjöd på smakbitar. Under dessa dagar nådde de ut till cirka 3000 personer. Projektet genomförde också 6 inspirationsseminarier fysiskt. Men sedan slog Coronan till och de fick ställa om hela projektet till mer digitalt inriktade övningar. Coronan medförde att cirkelledarutbildning och cirkelutbildning helt ställdes in. I samråd med Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhetskontor förändras projektet till mer digitalt och produktion av två filmer genomfördes.

Genom samverkan med de tre andra liknande leaderprojekten har de möjlighet att under hela 2021 erbjuda 9 ytterligare fördjupningsseminarier om olika tema med ytterst kompetent föredragare,- Enskilda rådgivningar.Fortsättningsvis har det även genomförts 4 studiebesök genom projektet fysiskt, Artic Roe of Scandinavia i Strömsnäsbruk och störromsproduktion, Ödevata akvaponik anläggning, Maltesholm/Gårdfsk Rasanläggning och Ponds fsh & Greens i Floda.

Genom samverkan med tre andra Leaderprojekt har också kunnat erbjuda ytterligare 12 studiebesök. Till sist producerades 2 instruktionsfilmer till, dels om akvaponik anläggning och biokol samt en om att slakta och flea dessa relativt okända fiskar, Tilapia och Clarias, för matlagning.