Asige hembygdsförening vill genomföra ett teaterprojekt som i samarbete med det lokala näringslivet ska bli ett återkommande och finansiellt självbärande ‘’byfestival’’.

Vad handlar projektet om?

En teateruppsättning, ett historiskt drama med stark lokal anknytning, med totalt fem föreställningar som kombineras med en matmarknad där lokala producenter exponerar och säljer sina produkter. Projektet har utvecklats i en syntes av lokala kulturvärden, lokal mattradition och ortsbornas unika ideella engagemang.

Hur har projektet genomförts?

Projektets teaterdel leddes av två producenter samt en ordningsgrupp som koordinerade arbetet. Matmarknaden leddes av en projektledare. Det yttersta ansvaret vilade på Asige Hembygdsförenings styrelse.

I samtal med Länsstyrelsen fick projektet den unika möjligheten att genomföra projektet inom ett område klassat som fornminne. Denna möjlighet kvarstår under kommande år.

Vilka resultat har projektet skapat?

De matentreprenörer som deltog på matmarknaden är mycket nöjda, både med den exponering de fick och med försäljningsresultatet. Genom mycket positiva recensioner i lokala media har projektet fått en ökad igenkänning och en positiv laddning.

Asige Hembygdsförening har tagit initialkostnader för regi, rekvisita och musik och utvecklat ett bra kontaktnät med tjänstemän och politiker inom regionen, vilket kommer underlätta för kommande uppsättningar. Utöver det finns nu en motiverad och kunnig grupp amatörskådespelare bland de boende i Asige. På så sätt har projektet skapat en stabil grund för den biennal de på sikt eftersträvar.

FAKTA

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Asige Hembygdsförening

Projektstöd: 1 418 388 SEK

EU-medel samt statliga medel: 455 600 SEK
Övrig finansiering från LAG: 224 400 SEK
Övrig privat finansiering: 397 460 SEK
Egen privat finansiering: 340 928 SEK