Vad handlar projektet om?

Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Leader Linné Småland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader.

Syftet med projektet är att skapa ett lärande där LAGs ledamöter, projektägare och leaderpersonal får kunskap om hur projekt kan bedömas och följas upp för att få långsiktiga effekter och på detta sätt skapa mer samhällsnytta med EU-medlen. Det är av stor vikt att metodutveckla för att stärka leaderarbetet och få långsiktiga och bestående resultat.

     
FAKTA
Ska genomföras i hela Halland
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland
Total omfattning: 1 046 143 SEK, varav:
642 131 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
316 273 SEK övrig finansiering från LAG
Privat medfinansiering: 0 SEK (ideell tid och ideella resurser)