Tillsammans odling

Projektet vill fånga upp det ökade intresset för att odla sin egen mat. Detta genom att etablera en småskalig ekologisk odling för människor som vill odla mat tillsammans. Genom att knyta samman människor med olika bakgrund från olika delar av samhället i ett gemensamt intresse vill projektet skapa positiva sociala spiraler som ger trygghet, mening och sammanhang. Projektet vill även sprida kunskapen om att odla jorden, förbättra mikrolivet och den biologiska mångfalden. Få till ett cirkulärt tänkande som på sikt kan skapa ett hållbarare samhälle.

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som syftar till att öka sociala innovationer och stödja samhällsentreprenörer i området, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Kungsbacka Kommun

Projektstöd: 885 000 SEK

Varav. 592 950 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

292 050 SEK övrig finansiering från LAG