Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag. De lär sig livsmedelsförädling under företagets utveckling.

 

När de kommer till ett visst produktutvecklingsstadium slår de ofta i taket på grund av för låg kunskap om hur livsmedel fungerar tekniskt och kemiskt. Det är även svårt att hitta personal att anställa med rätt kompetens.

 

Projektet vill utarbeta ett kortare kurspaket att erbjuda småföretagare och individer som vill utveckla sin kompetens inom livsmedelsproduktion/förädling i Halland. Projektet vill härmed bidra till att öka företagens konkurrenskraft, underlätta deras utveckling och skapa fler arbete inom livsmedelsbranschen.

 

 

 

FAKTA
Kommun: Halmstad

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Total omfattning: 469 770 SEK, varav:

250 426 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
123 344 SEK övrig finansiering från LAG

96 000 SEK privat finansiering

Privat medfinansiering: 211 200 SEK (ideell tid och ideella resurser)