Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag. De lär sig livsmedelsförädling under företagets utveckling.

Vad handlar projektet om?

Projektet ska bygga samarbete med berörda aktörer/intressenter inom gröna näringar och koppla dem till övriga aktörer/intressenter för vidareförädling. Idéer kan uppkomma varsomhelst i alla led. En måste då kunna involvera utifrån det aktuella behovet och koppla på råvaruproducenter eller förädlare. Det unika är att använda samma funktion/plattform oavsett var idéerna uppstår. Sex insatsområden är definierade för moderprojektet: energi, material, kemiska produkter, upplevelser, livsmedel och återanvändning. Dessa insatsområden kan alla utvecklas med jord, skog eller vatten som råvara. Plattformen (funktionen, platsen, metoden, relationerna) kommer genom det sökta projektet att skapas också för primärproducenter.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har bland annat tagit fram ett koncept ”Ädel mat” med utbildnings- och kompetenshöjande insatser för personer som arbetar eller vill arbeta inom livsmedel. Utbildningen inom mejeri ”Hantverksmässig osttillverkning för kommersiellt bruk” har utformats med upplägg, kursplan och litteratur för grundläggande nivå. Kursmaterialet finns tillgängligt och kan därför fortsätta användas i framtiden.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Konceptet ”Ädel mat” har skapats med logotyp, grafisk profil och kurspärm. Utifrån rubrikerna anpassas innehållet inför varje utbildning beroende på ämne.
  • Kursupplägg, lektionsplanering, identifierat lokal för både teoretiska och praktiska moment, kursledare förberedda,
  • samverkan inom både privata och offentliga sektorn.

Inbjudan till utbildningen inom Hantverksmässig osttillverkning för kommersiellt syfte spreds runt årsskiftet med positiv respons. När Corona pandemins restriktioner hävdes avbokade sig företagen för att fokusera på tillverkning, försäljning och verksamheten som äntligen fick fart efter några tuffa år med pandemi och restriktioner. Kursinbjudan har uppskattats av företag som anmälde sig till kursen men senare tvingades lämna återbud till förmån för produktionen i sina verksamheter med förhoppning om möjligheter längre fram. Hushållningssällskapet ser fram emot att kunna genomföra utbildningen nästa vår och använda konceptet som projektet tagit fram.

FAKTA
Kommun: Halmstad

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Total omfattning: 197 266 SEK, varav:

132 168 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
65 098 SEK övrig finansiering från LAG