Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport.

Vad handlar projektet om?

Projektet har renoverat en lokal på projektägarens anläggning för att kunna hyra ut den till hästföretag. Lokalen är lämplig till sadelmakare, veterinär eller hovslagare. Nu är den uthyrd till en sadelmakare och det har blivit väldigt bra för både henne och oss.

FAKTA:

Kommun: Laholm

Projektägare: Laholms ryttarförening

Projektstöd: 657 488 SEK

EU-medel samt statligt medel: 440 517 SEK 
Övrig finansiering från LAG: 216 971 SEK

Privat medfinansiering: 282 000 SEK (ideell tid)

Hur har projektet genomförts?

Projektet har arbetat med ansökan, planering, renovering och redovisning för lokalen. Pengarna har använts till löner, material som nya fönster, dörrar, golv, innertak, värmepump, avlopp och dragit ny el. Projektet har även skapat en ny sopstation som underlättar källsortering och startat en hållbarhetsgrupp i föreningen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till att ägarna har lyckats hyra ut lokalen till en sadelmakare som nästan har fördubblat sin verksamhet i lokalen. Detta har även lett till att den enda anställda har fått en kollega på anläggningen samt att medlemmar och tävlingsryttare har fått en ökad service när de befinner sig på anläggningen.