Projektet vill utveckla en ny mötesplats för alla åldrar oavsett kulturell bakgrund. Detta ska ske genom att anordna en historisk marknad med mat, utställare, pilbågsskytte, historisk femkamp, gycklare, eldshow, historisk musik, och tornerspel med riddare. Genom den historiska marknaden vill projektet bidra till ökad turism genom att öka antalet besökare till bygden och samtidigt bidra till att öka den positiva bilden av Laholm. Stor fokus i projektet ligger på ökad samverkan där fler aktörer ges möjlighet att bidra till bygden.

Lokalt Ledd Utveckling Halland ska stödja initiativ som syftar till att utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra besöksmål. Det är också projektets syfte och därför väljer LAG-styrelsen att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Laholms Kommun

Projektstöd: 481 000 SEK

Varav. 233 830 beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

115 170 SEK övrig finansiering från LAG

132 000 SEK övrig privat finansiering