Projektet vill utveckla en ny mötesplats för alla åldrar oavsett kulturell bakgrund. Detta ska ske genom att anordna en historisk marknad med mat, utställare, pilbågsskytte, historisk femkamp, gycklare, eldshow, historisk musik, och tornerspel med riddare. Genom den historiska marknaden vill projektet bidra till ökad turism genom att öka antalet besökare till bygden och samtidigt bidra till att öka den positiva bilden av Laholm. Stor fokus i projektet ligger på ökad samverkan där fler aktörer ges möjlighet att bidra till bygden.

Lokalt Ledd Utveckling Halland ska stödja initiativ som syftar till att utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra besöksmål. Det är också projektets syfte och därför väljer LAG-styrelsen att prioritera projektet.

Hur har projektet genomförts?

Med Flammabyggets Historiska marknad som centrum har initiativtagarna engagerat en bred grupp av ideella arbetare för att skapa en levande och aktiv atmosfär i området. Genom att aktivt involvera lokalbefolkningen och samla stöd från olika aktörer har de arbetat med att locka marknadsutställare och arrangera olika historiskt inspirerade aktiviteter och underhållning. Detta har inkluderat allt från logistik och marknadsföring till scenografi, kostymer och reklam för att säkerställa en autentisk och minnesvärd upplevelse för besökarna.

Vilka resultat har projektet skapat?

Resultatet av projektet är synligt i form av ökat intresse och engagemang från lokalbefolkningen samt en större tillströmning av besökare till bygden. Genom att genomföra den historiska marknaden har de lyckats skapa en samlingspunkt för gemenskap och kulturell aktivitet. Gården har blivit känt som en plats för fler evenemang och aktiviteter, vilket har bidragit till att stärka sammanhållningen och attraktionskraften för området.

Fakta

Kommun: Laholms Kommun

Projektstöd: 481 000 SEK

Varav. 233 830 beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

115 170 SEK övrig finansiering från LAG

132 000 SEK övrig privat finansiering