Vad handlar projektet om?

Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister. Målet är en fungerande fiskebåt för två personer, med bra arbetsmiljö, förbättrad kvalité på produkter samt möjlighet att utöka/diversifiera verksamheten genom turism. 

Fakta

Kommun: Varberg

Summa finansiering: 357 020 kronor

Egen privat finansiering: 178 510 kronor
Övrigt offentligt stöd från LAG: 58 908 kronor
Havs- och fiskeriprogrammet: 119 602 kronor

Hur har projektet genomförts?

På fiskebåten fanns brister i säkerhet och arbetsmiljö behövde åtgärdas. Ombyggnaderna berör fiskebåtens akter, galgar/trumma, hydraulsystem, bränsletankar, löttebom och stöttesegel. 

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i en väsentligt förbättrad säkerhet och arbetsmiljö för två personer ombord samt möjliggjort för att utöka med turismverksamhet. Projektet är en del i att behålla fiskeverksamheten i ett gammalt fiskesamhälle. Det bidrar även till en levande landsbygd och skapar mervärde för turismen i området genom att ge förutsättningar för fiskeverksamhet för två personer i kustnära fiskeverksamhet. Detta är ett uppskattat inslag för turister och bofasta i området.