Nellie Larsson Kommunikation och projektledning AB har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland. Syftet med projektet är en långsiktigt hållbar utveckling av cykelturism i Laholms kommun. För att främja utveckling av lokalt näringsliv och bidra till social hållbarhet i lokalsamhället.

Projektet handlar om att hjälpa cyklister att göra rätt när de cyklar på landsbygden. Detta ska ske genom ett kommunikationspaket. Paketet ska användas av företag och föreningar i Laholms kommun. Den ska också formas på så sätt att den kan användas av övriga kommuner i Halland.

Projektet utgår ifrån förstudien Cykeldestination Våxtorp som ägde rum 2020-2021. I studien berättar markägare, föreningar och myndigheter att fler rör sig i skogen och på landsbygden. Intresset för naturen kombineras med en nyfikenhet på exempelvis närproducerad mat och lokal kultur. Många vill ha en naturupplevelse med service som en varm dusch, god mat och en skön säng. Förstudien visar också att en ökad kunskap om allemansrätten och information om hur man gör rätt på landsbygden, är viktigt för en hållbar cykelutveckling.

Fakta

Kommun: Laholms kommun

Projektstöd: 312 790 Sek

 

beskuren cykelutveckling våxtorp
Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism