Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

 

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) är en stor trend och ett alternativ för att finansiera företag och projekt. Det innebär att en stor grupp individer hjälper till med små summor för att finansiera en verksamhet istället för att en eller några investerare bidrar med en större summa. Företagaren presenterar sin affärsidé på en crowdfundingwebbplats och söker ekonomiskt stöd från företag och privatpersoner. På webbplatsen presenteras många affärsidéer samtidigt och det ser lite ut som en anslagstavla. Crowdfunding har bland annat använts för att finansiera allt från museum och minirobotar till datorspel, filmer och böcker. Det är en bra finansierings alternativ när det kommer till att snabbt få in kapital i ett tidigt skede av företagsstarten eller projektet.

 

Crowdfunding Hallands digitala plattform kommer att rikta sig till lokala samhällsentreprenörer som med lokala medel vill bidra till lokal utveckling. Alla bidrag ska vara donationsbaserade vilket innebär att crowdfundingen är rena gåvor utan att finansiären får något tillbaka.

 

FAKTA

Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 2 024 370 SEK, varav:

1 356 328 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

668 042 SEK övrig finansiering från LAG