Falkenbergs kommun har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared. 

Syftet med projektet är att skapa nya innovationer, nya samarbeten, nya företag, nya arbetstillfällen och ett förbättrat företagsklimat för företagare i område. Falkenbergs inland har ett rikt näringsliv med många företag, inom många olika branscher. Flera företag är små eller enmansföretag. Det innebär att företagare ofta sitter ensam på sin kammare.

Under sommaren 2021 påbörjades en dialog mellan näringslivsavdelningen och ett 40-tal företagare i Falkenbergs inland. Dialogen handlade om en ledig kontorslokal i centrala Ullared, som skulle kunna bli en gemensam mötesplats för företagare. Lokalen ägs av det kommunala bostadsbolaget FABO. 36 av företagen har signerat sig för ett framtida arbete med att utveckla lokalen till en mötesplats för företagare.

Fakta

Kommun: Falkenberg kommun

Projektstöd: 793 817 Sek

EU-medel samt statlig medel: 
Övrig finansiering från LAG: