Catfish - Joakim Tell

Projektet syftar till ett innovativt tillvägagångssätt för vattenövervakning genom att använda avancerad teknik som AI och drönarteknik för att fånga, lagra och analysera högkvalitativa realtidsdata för vattenförekomster. Genom fortsatt utveckling av en ytvattendrönare, Catfish tänker projektet använda modern teknik för vattenövervakning. Nuvarande metoder att vattenövervaka är ofta ineffektiva, dyra och ofta bristfälliga. Genom Catfish önskar projektet öka allmänhetens medvetenhet och hjälpa myndigheter med deras beslutsfattande så vi får bra vattenmiljöer i Sverige

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sina övergripande horisontella mål att stödja initiativ som möjliggör kompetensutveckling om hållbar utveckling, miljö och klimatpåverkan. Av strategin framgår det att man ska stödja initiativ som tar fram innovationer och bidrar till tillväxt inom blå näringar, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Halmstad Kommun

Projektstöd: 231 436 SEK

Varav. 155 062 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

76 374 SEK övrig finansiering från LAG