Projektet syftar till att utveckla en småskalig grönsaksodling så att den blir tillgänglig för besökare, en ny mötesplats för lokalbefolkning, turister och företag. Genom att välkomna människor till en småskalig odling vill projektet sprida kunskap om odling och hälsa samt tillgodose människors behov av att komma närmare naturen och se var den mat de äter kommer i från. Projektet vill även erbjuda upplevelser i form av matlagning och gemenskap. Stödet kommer att användas för iordningställande av en grillplats med förvaring och regnskydd, till att skapa mer utrymme och kylmöjligheter i sköljboden/matlagningsboden, iordningställande av parkering och transportvägar.

Lokalt Ledd Utveckling Halland ska stödja initiativ som syftar till att utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra besöksmål. Det är också projektets syfte och därför väljer LAG-styrelsen att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Kungsbacka kommun

Projektstöd: 82 380 SEK

Varav. 41 190 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

41 190 SEK övrig finansiering från LAG