Stråvalla Fritidsförening har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att angöra en brygga på Stråvalla strand. Syftet med projektet är att genom bryggan tillgängliggöra stranden. Föreningen avser att göra det möjligt att bedriva simskoleundervisning och utbildning i bland annat livräddning, crawl och sjövett. Projektet syftar även till att öka säkerheten på badplatsen.

Projektet handlar om att planera och bygga en brygga tillgänglig för funktionsvarierade. Dessutom skapar bryggan bra förutsättningar för simundervisning och livräddning. Bryggan kommer också att bli ett naturligt tillhåll för krabbor och småfisk. Den erbjuder barn och vuxna att upptäcka och förstå djurlivet i havet.

Kattegattleden passerar genom strandområdet vilket då kan bli en naturlig rastplats med bad och paus för cykelturister. Runt om Stråvalla strand finns den bofasta befolkningen och sommarboende men också närliggande campingar. Under sommartiden är besöksantalet stort och många kommer från orter längre bort till stranden. Trängseln blir då stor, men med en badbrygga förlängs stranden och ett större utrymme skapas. Vilket resulterar i att säkerheten ökar.

Fakta

Kommun: Varbergs kommun

Projektstöd: 1 687 500 SEK
Varav. 1 005 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)
495 000 SEK övrig finansiering från LAG
Privat finansiering: 187 500 SEK