Lokalt Ledd Utveckling Halland vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden.

Vad handlar projektet om?

Projektet är en förstudie för att undersöka det internationella samarbetet runt teman som integration och naturturism, vilket är teman som passar in i föreningens insatsområden. Syftet med detta är att skapa ny kunskap som kan användas av verksamhetskontor och styrelse för att kunna göra arbetet bättre. I det långa loppet kan projektet leda till bättre omsättning av leadermetoden i hela verksamhetsområdet.

FAKTA:

Kommuner: Alla i Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Summa finasiering: 118 928  SEK

EU-medel samt statliga medel: 79 682 SEK
Övrig finansiering från LAG: 39 246 SEK

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomfört samarbetskonferensen, först i Finland och sedan i Tyskland, för att på så sätt skapa formerna för projektet vilket sedan ledde till en gemensam ansökan om samarbetsprojekt med temat integration.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har uppnått sitt mål genom resor till både FInland och Tyskland där de har planerat ett internationellt samarbetsprojekt. Samarbetsprojektet har ansökts om och blivit beviljat tillsammans med 16 leaderområden från fyra länder.