Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

Vad handlar projektet om?

Broa Över projektet har under två säsonger och med hjälp av runt 100 personer skapat en kärntrupp av positiva och engagerade samhällsbyggare i Hylte kommun som erbjudits kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling.

Projektet syftade till att bygga vidare på Hyltes starka sidor och lyfta fram det positiva i Hylte. Genom att vända en negativ spiral i Hylte kommun och få dem engagerade deltagarna att skapa en gemensam arena där de kan omsätta fler idéer till produkter och tjänster i praktiken genom ökat samarbete mellan deltagarna.

Fakta

Kommun: Hylte

Total omfattning: 1 682 505, varav:
1 010 028 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
497 477 SEK övrig finansering från LAG
175 000 SEK Privat finansiering

Hur har projektet genomförts?

Genom engagerade föreläsningar och träffar som behandlat mental träning, praktiska livstips och filosofiska resonemang om ansvar och engagemang syftat till att stärka deltagarnas motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Genom detta har nya och spännande nätverk startats där deltagarna kan hämta idéer och stöd när de behöver.

Vilka resultat har projektet skapat?

Nätverket som har skapats av projektet har lett till fler samarbete och utbyte av tjänster inom näringslivet i Hylte, vilket även var målet med projektet. Företagsklimatet inom Hyltebruk har förbättrats avsevärt. Innan projektet startades placerades Hyltebruk på plats 130 för Svensk Näringslivs kommunranking. I den senaste offentliga undersökningen från 2017 placerades Hyltebruk på plats 83, vilket är en betydlig förbättring från tidigare.