Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation där människor återupptäcker bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

Vad handlar projektet om?

Projektet ett årsprogram för människor, som inte tror att man kan köpa sig en "grön" livsstil utan vill göra en något mer radikal ansträngning att ställa om. Sörby sambruk tror att en sådan ansträngning tar minst ett år och därför kallas projektet för Ett år i omställning. På Sörby sambruk omvandlas ägande och brukande av gårdar, steg för steg, till samägande och sambrukande samtidigt som medlemmarna förändrar sin försörjning och boende till ett minskat beroende av olja och pengar.


Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Sörby Sambruk

Projektstöd: 207 800 SEK

EU-medel samt statlig medel: 139 226 SEK 
Övrig finansering från LAG: 68 574 SEK 

Privat medfinansiering: 99 000 SEK (ideell tid)

Hur har projektet genomförts?

Sörby sambruk bjöd in alla som var intresserade av social hållbarhet, ekologiskt odling och ett starkt lokalsamhälle på landsbygden till projektet. Under året genomfördes 5 träffar där både teori och praktik varvades. Träffarna hade olika teman som bland annat innefattade skördning, rensning och recept för ett hållbart liv.

Intresset var från början stort med över 40 personer anmälda, både barnfamiljer och äldre. Gruppen minskade av olika skäl och det var cirka 25 personer som träffades från fredagar till söndagar för att arbeta praktiskt och inspireras genom föreläsningarna.

IMG_3199

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet Året i Sörby har resulterat i ett ökande intresse kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med hjälp av projektet har Sörby Sambruk bidragit till bildandet av gruppen Sambruk Halland, som syftar till att träffas kontinuerligt för att fortsätta driva dessa frågor i framtiden. Under projektets gång har två deltagare startat ett företag på deras gård. Två andra deltagare har blivit starkt inspirerade av hållbarhet, vilket har lett till att dem börjat jobba med vegetarisk matlagning och retreatverksamhet.

Projektet har även bidragit till ökad kompetens hos deltagarna kring frågor som berör hållbarhet, klimat, miljö, utveckling av den lokala landsbygden, bevarande av den biologiska mångfalden.