Åsa kustpromenad är ett projekt som handlar om att anlägga en kustpromenad i Åsa för lokalbefolkningen och turister

Vad handlar projektet om?

Projektet vill knyta samman Åsas alla badvikar med en enklare form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt

Hur har projektet genomförts?

Genom att röja och lägga grus på flera sträckor, bredda och utjämna befintliga stigar längs kusten och bygga landbryggor, broar och två större trappor har Åsas Kustpromenad ideella förening lyckats skapa en 4km lång gångväg längs Åsas kust som sammanknyter sex stycken badvikar. Genom att utnyttja befintliga vägar har dem lyckats komma runt hinder längs kuststräckan som annars hade gjort kuststräckan svår att genomföra. För att skapa en intressant miljö längs kuststräckan har dom satt upp flera informationsskyltar som beskriver vad det finns att se i omgivningarna.

Vilka resultat har projektet skapat?

Genom arbetet med kuststräckan har Åsas invånare fått en ny mötesplats i samhället. Kuststräckan besöks av människor dagligen som antingen går hela, eller delar av den. De tio rastplatserna längs sträckan har blivit mycket populära och besöks flitigt av besökare. En solig och vacker lördag i mars 2020 uppmättes antalet besökare till 600 stycken.


FAKTA:

Kommun: Kungsbacka
Projektägare: Åsa Kustpromenad Ideell Förening

Total omfattning: ,

EU-medel samt statliga medel: 292 901 SEK
137 208 SEK beviljad finansering från LAG
30 000 SEK offentligt stöd från kommunen
20 000 SEK övrigt offentlig resurser