0

Finns det några medel kvar att söka?

Den goda nyheten är: Ja, det finns det! Men inte inom samtliga insatsområden. Inom insatsområdet ”Samhällsutveckling och byutveckling” är pengarna slut.

Det finns medel kvar inom 3 olika insatsområden. Dessa är:

 • Entreprenörskap och innovation (landsbygdsfond och regionalfond)
 • Besöksnäring (landsbygdsfond och havs- och fiskerifond)
 • Sociala innovationer och innovativa servicelösningar (landsbygdsfond, regionalfond och havs- och fiskerifond)

Gemensamt för de tre ovan nämnda insatsområdena, förutom att det självfallet ska handla om leadermetoden, är:

 • Det ska finnas en tydlig företagsnytta genom projekten.
 • Det ska vara innovativa projekt, alltså nyskapande idéer.

Läs gärna mer i vår strategi (S.25-27), eller kontakta oss om du har frågor! Vårt verksamhetskontor berättar gärna om just er projektidé kan få stöd inom de olika insatsområdena.

0

Företagare och ideella sökes!

Nu närmar sig vår tredje konferens i vårt transnationella projekt Immigrant Integration in Rural Areas. Syftet är att bli bättre på vad vi gör hemma genom utbyte med offentlig sektor, företag och ideella organisationer från andra länder i liknande situationer. Vi letar nu efter företag och ideella som kan tänka sig att undvara en person i fyra dagar (varav 2 är resedagar) för att delta på vår spännande konferens i Brilon, Tyskland den 14-17/3! Konferensspråket är engelska. Här ligger programmet!

Vi söker:

 • företag som är vana vid att anställa nyanlända och som har någon person att undvara som kan tänka sig att dela med sig av era erfarenheter och som är intresserad av att höra om hur andra jobbar
 • företag som inte har så mycket erfarenhet ännu men som är intresserade och gärna vill lära mer om hur det rent praktiskt kan fungera
 • ideella föreningar som arbetar med integrationsfrågor och som är intresserade av att lära sig mer om hur ideella organisationer jobbar i Tyskland, Österrike och Finland

Resa, konferenskostnad och uppehälle står vi för, deltagarna får står för sin tid. Se mer i programmet om du är intresserad. Våra konferenser har hittills varit både mycket innehållsrika och väldigt roliga!

Vi har fyra lediga platser för företagare från Halland och fyra för ideella aktörer.

Hör av dig så snart som möjligt till therese.franke@lluh.se om du är intresserad, absolut senast den 25/1.

Läs mer om projektet i sin helhet

 

0

LLUH i Sverige och Europa

Den 23/11-2017 valdes Marion Eckardt, vår verksamhetsledare, in som vice ordförande i ELARD för åren 2018-2019. Vad betyder det och hur hänger detta ihop med Halland?

Nätverk och medlemskap 
Lokalt Ledd Utveckling Halland tror att nätverk är viktiga och tar en aktiv roll för att förena Leaderområdena i Sverige och Europa.
Vi är medlemmar i:

10410353_957109310966265_3893051085818981969_n

 • LLUH har tagit en aktiv roll i att starta upp föreningen som idag har 51 av Sveriges 53 leaderområden som medlemmar. Från Halland är Sven-Anders Svensson kassör och sekreterare, och Marion Eckardt är adjungerad ledamot, som representerar LUS i ELARD
 • LUS (Lokal Utveckling Sverige) är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.
  LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

ELARD

 • Från Halland är vår verksamhetsledare Marion Eckardt den som representerar Sverige i den europeiska Leaderföreningen ELARD. Under 2018-2019 har Marion valts till uppdraget att vara en av två viceordförande i ELARD tillsammans med Kristiina Tammets från Estland. Ordförandeskapet innehas av Portugals Maria João Botelho. LLUH har ingen aktiv roll, däremot har LUS tagit en aktiv roll i att stödja upp ELARDs verksamhet i att arbeta för ett gott genomförande av lokalt ledd utveckling med leadermetoden under kommande år. Marion kommer att arbeta för att synliggöra de goda resultat som Sverige har med lokalt ledd utveckling och komma med förslag hur dessa kan förbättras ytterligare.
 • ELARD (European Leader Association for Rural Development)  är en internationell ideell förening (AISBL), inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling. För närvarande är mer än 1070 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar.
  Idag kommer ELARDs medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Andra internationella och nationella engagemang
Vi ser internationellt samarbete som väldigt viktigt. Genom att ta del av transnationella projekt inom Leader och genom att engagera oss i nationella och internationella frågor, lär vi oss ständigt mer samtidigt som vi får möjlighet att påverka och dela med oss av vår kunskap. Därför engagerar vi oss i följande sammanhang:

0

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på LLUH vill önska alla en god jul och ett gott nytt år, samt tacka för ett fantastiskt år! Vi på kontoret har julstängt mellan den 22 december till den 8 januari. Ni är varmt välkomna med era idéer när vi är tillbaka. Vi hoppas att år 2018 blir minst lika bra då vi också välkomnar våra nya medarbetare till vårt gäng.

Passa på att klicka er in på Beviljade projekt för att inspireras inför det kommande året och för att se möjligheterna som finns genom Lokalt ledd utveckling Halland.

Ha nu en riktigt mysig jul, så ses vi nästa år!

0

Vi är Ullbaggenominerade!

Från LLUH har vi två nominerade projekt: 4 Hip hop elements och Immigrant integration in rural areas.

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Huvudsyftet med Landsbygdsgalan är att visa upp goda exempel på projekt och företag som fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling. Hela nomineringsprocessen där en jury bestående av tre forskare, en länsstyrelserepresentant, en leaderrepresentant, en representant från Jordbruksverket samt en representant från landsbygdsnätverkets kansli borgar för att vinnande projekt och företag håller hög kvalitet.

Immigrant Integration in rural areas är nominerat inom kategorin internationella projekt, och ni kan ni läsa mer om projektet här på svenska, och på engelska på den internationella hemsidan.

Kortfattat är det ett samarbetsprojekt mellan 16 leaderområden i länderna Sverige, Österrike, Finland och Tyskland. Vi arbetar tätt med Integration Halland i detta, och syftet är att genom utbyte och samarbete förbättra det egna arbetet med integrationsinsatser för de aktörer som deltar i projektet.

4 Hip hop elements är ett projekt från föregående programperiod som pågick under perioden 2011-03-17 – 2013-08-31 och genomfördes på orterna Getinge och Oskarström i Halmstad kommun. Projektet ägdes av Studieförbundet Vuxenskolan med Kastriot ”Kalle” Morina i spetsen.

Bakgrunden till projektidéen var att det i Sveriges storstäder visat sig att hiphop är ett framgångsrikt verktyg för att integrera ungdomar i utanförskap, och att föra samman ungdomar från olika sociala och etniska grupper. Studieförbundet Vuxenskolan hade redan stor erfarenhet av detta via tidigare framgångsrika projekt i bland annat Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå, och hade ett nätverk av projektledare med positiva erfarenheter av denna typ av arbete. I Halmstad fanns några av Sveriges duktigaste breakdansare som ständigt fått förfrågningar om att komma ut på skolor och uppträda, hålla workshops och kurser. Genom Ung i Halland blev några små projekt möjliga som visade på möjligheterna som fanns att utveckla detta vidare, bl.a. eftersom det blev tydligt att det via hiphopen finns stora möjligheter att nå och engagera unga som i vanliga fall var svåra att locka till en aktiv fritid.

Vad genomfördes?: 
Det har startades upp grupper i både Oskarström och Getinge inom breakdance, DJ och Graffiti. Dessutom gav projektet ringar på vattnet och ledde till att det startades grupper inom bland annat sång, film och parkour. Det genomfördes en stor mängd workshops, shower och utbyten med andra städer och två cirkelledarutbildningar ägde rum för att utbilda framtida ledare. Vissa var redan vid projektets slut ledare för egna grupper.

Projektet har ledde till att 45 ungdomar från Oskarström och Getinge fick en mer aktiv och kreativ fritid. De fick möjlighet att lära sig nya saker, stå på scen, och många blev dessutom utbildade och tog på sig ledarrollen. Vilka långtidseffekter detta kommer få kan vi endast spekulera i men enligt den forskning som finns har detta inneburit att många av dessa ungdomar via projektet antagligen fått en positiv grupptillhörighet och identitet som i sin tur kommer leda till att de kommer fatta beslut i framtiden som kommer vara positiva både för dem själva och den bygd de lever i. Synliga effekter under dessa två år är framför allt de ungdomar som vuxit i och med att de blivit ”någon som kan något”. Framför allt de ungdomar som blivit ledare har vuxit enormt med den rollen.

Vad finns kvar av projektet? SV hade en vision om att kunna starta en dansskola i Halmstad som skulle kunna funka som en mötesplats för dansintresserade ungdomar från hela kommunen. Denna lokal blev verklighet under våren 2013 och de lite äldre grupperna från projektet erbjöds plats där. Dansstudion är idag en fantastisk platsform för möten och inspiration, med hundratals ungdomar som deltar på aktiviteter varje vecka, dessa drar med sig klasskompisar som ”hänger” i lokalerna och Dansstudio i Halmstad är något av en extra kreativ fritidsgård för kidsen. 4 Hip hop elements gjorde denna satsning möjlig, och har gett otroligt många ringar på vattnet. Engagemanget på landsbygden kommer och går utifrån efterfrågan och engagemanget hos de unga. I Getinge fortsatte verksamheten länge, men lades därefter tyvärr på is. Inför hösten planerar dock dansstudion att öppna upp verksamhet igen i Oskarsström eftersom en av de unga ledarna flyttar dit med sin familj. Tre av de unga ledarna som då deltog, är ledare än idag. Projektledaren har blivit fast anställd hos SV och nischat SV och sig själv i en riktning som tidigare inte fanns i Halland.

Håll tummarna för våra halländska projekt vid prisutdelningen den 8 november!!

 

0

Vad används medlena till?

Vi tar regelbundet fram statistik på hur vi använder våra medel.

Du hittar sammanställningen på fliken om oss – vad används pengarna till?

Just nu har vi beviljat totalt 26 668 489 kr, vilket motsvarar 39% av medel till projekt under perioden 2014-2020. Medel har beviljats till totalt 29 olika projekt. De av vår styrelse beviljade projekten kan du läsa mer om här.

Alla 29 projekt är dock inte igång ännu eftersom handläggningen gentemot Jordbruksverket tar tid efter att vår styrelse beviljat.