Mötesplats: Agrocenter, Falkenberg

Tid: 08:00-12:30 (fika från 8:00)

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Föregående mötes protokoll

a) AU 2018-05-24
b) LAG 2018-06-13

5 Ekonomisk rapport

a) 20180630 Resultat driften
b) 20180630 Resultat projekt

6 Projektläge

a) Budgetfördelning, insatsområden
b) Indikatorer
c) Handläggningsstatus

7 Förslag till omfördelning av budget

a) Omfördelning av budget

8 Utbetalning av LAG-pott

Utbetalning av LAG-pott – diskussion

9 Projektansökningar

Underlag:
– 5 frågor vid presentation av projektidé_feedback från LAG
(gör gärna anteckningar enligt denna inför presentationerna.)
– strategin
– Urvalskriterier

Projekt för presentation och beslut:

a) 2018-2280 Sommarkul
(Samhällsutveckling och byutveckling – Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budget

b) 2018-2282 Ung digital kultur i Halland
(Entreprenörskap och innovation – Regionalfonden)
– Steg 2
– Budget

c) 2018-2371 Ung Musik i Halland
(Entreprenörskap och innovation – Regionalfonden)
– Steg 2
– Budget

d) 2018-2372 Wheel Spin
(Samhällsutveckling och byutveckling- Landsbygdsfonden)
Steg 2
Budget

e) 2018-2469 Festival i Tvååker
(Samhällsutveckling och byutveckling – Landsbygdsfonden)
– Steg 2
– Budget

f) LEADER to LEADER
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Regionalfonden – samarbetsprojekt)

10 LAG och sommaren 2018

– vilka konsekvenser drar vi, vad kan LAG göra?

11 Rapporter från LAG

  • ledamöters aktiviteter sedan senaste mötet

12 Delrapporter från projekt

13 Slutrapporter från projekt

a) 2016-671 Uppdatering av fisketillsyn i Bolmen
– 20180308 Ansökan om slututbetalning
– Slutrapport till LLUH
b) 2016-1691 Glokal Mat
– 20180322 Ansökan om slututbetalning
– Slutredovisning Glokal mat 2016 – 1691

14 Rapport Västerhavsveckan _Caroline

15 Aktivitetsplan för aktivera partnerskapet

16 Remiss Överenskommelsen

a) PM överenskommelsen
b) Överenskommelsen utkast

17 Deltagande på konferenser och möte

a) 25-27/9 LEADER Reloaded
Agenda
Registration
b) 15/10 KUMULUS studiebesök
c) 15-17/10 Acting locally in a changing world, Austria
– Agenda
– Registration-link (senast 7/9)
d) 18-19/10 PM Västsvenska EU konferensen
e)  23-24/10 PM 250 möjligheter
f) 26/10 Hur går det för Halland? Hotell Tylösand
g) 29-30/10 FLAG-nätverk runt Östersjön?

18 Extra Årsmöte (Alebo) 

a) Sammanställning på nya projekt beslut
b) Budget 2018-19 reviderad
c) Delegationsordning

19 Upphandlingsunderlag extern halvtidsutvärdering

20 Övriga frågor

21 Nästa möte

a) flytta LAG 18/10 till 10/10?

22 Avslutning