AU-möte via Zoom

Onsdagen 24 oktober  Kl 12:00 – 13:00

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Föregående mötes protokoll

20180924 AU protokoll ej underskrivet

 5 Budget driften 2018-2019

– Beslutsbilaga till LAG Drift 2018-2019

6 Projekt:

a) 2018-2634 Kan sälarna förhindra en återhämtning av torskbeståndet i Kattegatt
(Entreprenörskap och innovation – Havs- och fiskerifonden)
– Steg 2 version 1
– Budgetmall
Steg 2
– Aktivitetsplan
– Projektförslag
Kan komma ytterligare information på tisdag den 23:e

b) 2018-3225 Innovativt byggande mot levande landsbygd
(Boende och byggnation – Landsbygdsfonden)
– Steg 1
Kan komma ytterligare information på tisdag den 23:e

c) 2018-3688 Högvadsån – samverkan för levande, mångfald och hållbar utveckling
(Sociala innovationer och innovativa servicelösningar – Havs- och fiskerifonden)
Steg 1
Kan komma ytterligare information på tisdag den 23:e

d) Intresseförfrågan om samarbete Leader Göteborg insjörike
– Mail från Leader Göteborg
– Projektidé samarbetsprojekt med Göteborg Insjörike

7 Utökning av budget 2017-2949 Lärande och Innovation

8 upphandling av extern utvärdering

– Offert utvärdering
– Utvärdering LLU Metod

9 Övriga frågor

10 Nästa möte

11 Avslutning