Nya projekt 2022 juni

LAG styrelsen har prioriterat 2 nya projekt

Projekten handlar om småskalig grönsaksodling och en ny mötesplats.

Den 2 juni hade vår förening styrelsemöte där det fattades beslut om 2 projekt. Du kan hitta alla prioriterade projekt på vår hemsida under beviljade projekt.

Projekten

Vad händer med projekten efter de har blivit prioriterade?

Efter att styrelsen har prioriterat ett projekt, skickas det vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket är den som fattar myndighetsbeslutet. Så man får vänta på deras beslut innan man kan se projektet som helt godkänt!