Sammanfattning av föreningsstämman 2021

Lokalt Ledd Utveckling Hallands föreningsstämma ägde rum tisdagen den 23 mars. Alla medlemmar och samarbetspartner liksom andra intresserade var välkomna att delta. Temat var framtidsspaning och kvällen började med mingel på en takterass. Takterrassen fanns online på Gather och genom detta verktyg så var det möjligt att gå runt och mingla med andra deltagare på taket. Sedan när klockan började närma sig 17:00 var det dags att förflytta sig till Zoom.

Föreningsstämman

Årets föreningsstämma leddes av Regionstyrelsens ordförande och regionråd Mikaela Waltersson. Under den första delen av mötet behandlades bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. Medlemsavgiften under 2021 kommer oförändrat att vara 0 kr och även arvode och ersättningar blev oförändrat från tidigare år. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mer detaljerad information gällande budgeten, verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns här. Därefter valdes Tore Holmefalk till fortsatt styrelseordförande och det blev omval på ledamöterna i styrelsen. Stämman avslutades med att revisorer och valberedning valdes.

Omvärldsbevakning

Därefter var det dags för en omvärldsbevakning av Marion Eckardt.Omvärldsbevakningen innehöll flera olika ämnen som är aktuella i EU. Övergångsperioden i landsbygds- programmet var ett av dessa områden. Marion tog upp att det är viktigt att redan nu börja jobba mot de mål som finns i nästa programperiod, det är därför det heter övergångsperiod och inte ”förlängning”. Ett aktuellt ämne som kommer vara av stor vikt är den Europeiska gröna given. Den gröna given är Europeiska Unionens nya tillväxtstrategi som syftar till att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Målet är att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten, vilket kommer ha påverkan på nästkommande programperioder.

EU närmare medborgarna var något som också uppmärksammades i omvärldsanalysen. Det handlar om att EU vill komma närmare sina medborgare och vill erbjuda Européer till att tala ut, säga vilket Europa de vill leva i samt forma och bygga det tillsammans. Det är 80 Europa Direkt kontor som har valts ut av Europeiska kommissionen att arbeta med detta. Den 16 april kommer Europa Direkt Halland tillsammans med Europa Direkt Skåne hålla i en regional kick-off inför konferensen om Europas framtid. Länk till konferensen finns här.

Långtidsvisionen för EUs landsbygder spelar också roll, där har halland hittills lämnat mycket input, och denna kommer troligen att påverka flera av våra program framöver. Avslutningsvis uppmärksammades även smart villages/smarta byar som under pandemin har blivit lite mindre “het”. I landsbygdsprogrammet ligger ännu inget mål om smarta byar, men på Landsbygdsnätverket finns en arbetsgrupp som har detta fokus. Tillväxtverket, som bland annat är ansvariga för landsbygdspolitik och företagsutveckling, har i dagsläget ingen plan eller finansiering för varken lokalt ledd utveckling eller smarta byar. Trots detta är det smart att i Halland fortsätta titta på hur digitaliseringen kan bidra till utveckling av våra bygder. Å ena sidan för att möjligheten finns, å andra sidan för att det är ett mål som kan komma att spela roll även från nationell nivå.

Jenny Processledare

Strategiarbetet

Jennie Cederholm Björklund är processledare för Lokalt Ledd Utveckling Hallands strategiarbete och hon sammanfattade vad som har hänt och kommer att hända inom detta område. Hon visade upp strategisidan som finns här. På sidan finns det information om varför strategiarbetet utförs, varför det är viktigt, vem som gör det, hur det görs och vad som händer. Längst ner på webbsidan finns arbetsprocessen som är uppdelad i fyra stycken steg. Jennie sammanfattade arbetet under steg ett samt två och förklarade att vi strax är inne i steg tre, intervjuer och workshops. 

Inspirationsföreläsning av Erik Rosenblad på Skånes Ess

Kvällen avslutades med att Erik Rosenblad höll en inspirerande föreläsning om Skånes Ess miljöarbete. Skåne Ess har arbetat med extra fokus på miljö- och klimatarbete under flera år och har just nu två stycken LAG-ägda projekt med detta fokus. Ett av projekten är Miljöplansprojektet som är ett övergripande projekt där de arbetar med att omsätta miljöplanen till verklighet. I det andra projektet, CIRCLE TNC, utbyts erfarenheter och idéer kring cirkulär ekonomi.

Erik är projektledare och berättade om hur projekten framkom och sammanfattade vad de på Skånes Ess har gjort inom miljöarbetet det senaste åren. Erik uppmärksammar också att miljöprojektet inom Leader möjliggör aktivt deltagande och delaktighet i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, något som vi på Lokalt Ledd Utveckling Halland håller med om. Läs mer om Skånes Ess arbete här

Erik